ศาลจังหวัดลำปาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลำปาง Lampang Provincial Court - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 245 | 26 มกราคม 2561 11:32

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 89
จน.3/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
จน.5/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ช.2/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
บส.1/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
ผบ.100/51
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.118/61
นัดพร้อมเพื่อทำยอม
เวลา 9.00 น.
ผบ.1271/60
ไกล่เกลี่ย/สืบพยานโจทก์
เวลา 13.00 น.
ผบ.1277/60
ไกล่เกลี่ย/สืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
ผบ.138/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.139/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.140/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.141/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.160/61
นัดพร้อมทำยอมฯ
เวลา 9.00 น.
ผบ.163/51
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.179/61
ทำยอม/สืบพยานโจทก์
เวลา 9.00 น.
ผบ.191/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.199/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.220/61
ไกล่เกลี่ย ให้การ สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.221/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.222/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.227/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.235/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.236/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.237/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.238/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.243/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.244/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.248/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.250/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.255/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.256/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.257/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.258/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.261/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.262/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.263/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.264/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.283/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.284/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.286/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.287/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.288/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.318/61
ไกล่เกลี่ย/ให้การ/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ผบ.50/51
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.1130/59
นัดฟังผลคำวินิจฉัย
เวลา 9.00 น.
พ.149/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.248/61
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.280/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.288/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.289/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.293/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
พ.296/61
ไกล่เกลี่ย/ชี้/สืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.297/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.309/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.310/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.311/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.312/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.313/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.314/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.315/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.316/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.317/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.325/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.328/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.333/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.334/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.335/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.337/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.341/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.346/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.347/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.54/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
พ.81/50
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.3
พ.885/59
นัดชี้/สองสถาน/สืบพยาน
เวลา 9.00 น.
ร.16/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ร.24/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
อ.226/61
สืบโจทก์(รับสารภาพ)
เวลา 13.30 น.
อ.2304/60
นัดพร้อมเพื่อฟังผล
เวลา 9.00 น.
อ.263/61
สืบประกอบ
เวลา 13.30 น.
อ.429/61
ฟังคำพิพากษา/คำสั่ง
เวลา 9.00 น.
อ.468/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.519/61
สืบประกอบฯ
เวลา 13.30 น.
อ.558/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.644/60
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.804/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.834/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.
อ.838/60
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.863/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.899/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.