ศาลจังหวัดลำปาง


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลำปาง Lampang Provincial Court - Thailandลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด
อ่านข่าว : 318 | 26 มกราคม 2561 11:32

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 85
บส.5/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
ผบ.379/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.439/61
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.465/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.466/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.467/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.473/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.479/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.481/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.487/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.488/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.489/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.490/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.491/61
นัดพิจารณา/ไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ผบ.492/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.496/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.501/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.502/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.503/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.504/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.505/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.506/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.507/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.508/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.509/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.515/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.521/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.522/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.523/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.526/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.527/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.541/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.543/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
ผบ.549/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.553/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.554/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.561/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
ผบ.566/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 13.30 น.
พ.492/61
ชี้/สืบโจทก์
เวลา 13.30 น.
พ.510/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.515/61
ไต่สวนคำร้อง
ห้องพิจารณาที่ 9 เวลา 13.30 น.
พ.516/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.517/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.561/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.569/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.570/61
นัดไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.571/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.572/61
นัดชี้/สืบโจทก์
เวลา 13.30 น.
พ.576/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.580/61
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 7 เวลา 9.00 น.
พ.592/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.594/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.595/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.596/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.597/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.604/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.605/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.606/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.607/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.609/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.610/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.611/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.612/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.613/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.617/61
ชี้/สืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.618/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.620/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.621/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.623/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 9.00 น.
พ.625/61
นัดไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
พ.631/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.632/61
ไกล่เกลี่ย/พิจารณา
เวลา 9.00 น.
พ.641/61
ฃี้/สืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.645/61
ชี้/สืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.646/61
ชี้/สืบโจทก์
ห้องพิจารณาที่ 2 เวลา 9.00 น.
พ.674/61
ชี้/สืบโจทก์
เวลา 9.00 น.
พ.696/61
นัดไกล่เกลี่ย
เวลา 9.00 น.
ร.29/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
รก.6/61
ไต่สวนคำร้อง
เวลา 13.30 น.
อ.1424/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.1435/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.1436/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.1476/61
นัดพร้อม
เวลา 9.00 น.
อ.369/61
ไต่สวนมูลฟ้อง
เวลา 9.00 น.
อ.890/61
ฟังคำพิพากษา
เวลา 9.00 น.