ศาลจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลำปาง Lampang Provincial Court - Thailand

ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้พนักนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล โครงการจ้างเอกชนดำเนินงานสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ในตำแหน่งนิติกร
เอกสารแนบ