ศาลจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลำปาง Lampang Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) จากสำนักงานศาลยุติธรรมผ่านระบบ vdo conference

ศาลจังหวัดลำปางเข้าร่วมประชุมทางไกลเพื่อรับฟังการถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Streaming) จากสำนักงานศาลยุติธรรมผ่านระบบ vdo conference


เอกสารแนบ