ศาลจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลำปาง Lampang Provincial Court - Thailand

ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง จ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 5 ตำแหน่ง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 3 ตำแหน่ง
นิติกร 1 ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารประกาศท้ายนี้
 


เอกสารแนบ