ศาลจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลำปาง Lampang Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดลำปางร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”

ศาลจังหวัดลำปางร่วมพิธีรับมอบเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
                           เมื่อวันที่ 18  กันยายน 2561 นายสุรเชษฐ์วริศ มหัทธนะกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปาง รับมอบเครื่องหมาย“รักษาดินแดนยิ่งชีพ”
จากกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนโดยพิจารณาเห็นว่าเป็นผู้ประกอบคุณประโยชน์ ต่อกิจการกองอาสารักษาดินแดน และประเทศชาติเป็นส่วนร่วมสมควรได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติ  กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดลำปางพิจารณาเห็นว่าเครื่องหมาย “รักษาดินแดนยิ่งชีพ”เป็นเครื่องหมายอันทรงเกียรติมีอักษร  ภ.ป.ร. หมายถึงพระปรมาภิไธยย่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  อันเป็นมหามงคลยิ่ง  ถือเป็นเกียรติยศชื่อเสียงที่ได้รับมอบเครื่องหมายนี้ ณ ห้องรับรองชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง.