ศาลจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลำปาง Lampang Provincial Court - Thailand

ศาลจังหวัดลำปางร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (streaming) ระบบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการบริหาร ในมุมมองของผู้บริหารขององค์กรภาครัฐ”

ศาลจังหวัดลำปางร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบถ่ายทอดสดสัญญาณภาพและเสียง (streaming)  ระบบริหารความเสี่ยงฯ หัวข้อ “การใช้การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือในการบริหาร ในมุมมองของผู้บริหารขององค์กรภาครัฐ”