ศาลจังหวัดลำปาง


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดลำปาง Lampang Provincial Court - Thailand

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปางร่วมรับ - ส่งผู้แทนพระองค์อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดลำปางร่วมรับ - ส่งผู้แทนพระองค์อัญเชิญสิ่งของพระราชทาน